Promócie
    
    
  

Výtvarné umenie - keramika a kreslenie
    
    
    
    
    
    
 

Vyučovanie

   
   


Promócie 30.6.2017

Študenti univerzity tretieho veku absolvovali v rámci kondično-rehabilitačného cvičenia 14.12.2016 zimnú univerziádu. Jednotlivé družstvá súťažili v športových disciplínach a tí najlepší boli ocenení vecnými cenami.

Kondično-rehabilitačné cvičenie

  

  

Tkanie
Práca s textilom  Práca s textilom  Práca s textilom

    

Kreslenie a keramika
Kreslenie a keramika    

  

  
   

 

                          

Práca s textilom

  
  
    

Podujatie Študenti študentom 
Študenti denného štúdia zorganizovali 3. mája 2016 pre študentov univerzity tretieho veku seminár o zdravom stravovaní, cvičení. Súčasťou podujatia bola aj diskusia o extrémizme s hercom Róbertom Halákom. Dopoludnie spríjemnilo hudobné vystúpenie študentiek a na záver pripravili študenti pre seniorov súťaž o najlepšiu štrúdlu. 
                                                     


                                Fyzioterapia                                          Kondično-rehabilitačné cvičenie

   


1. ročník nadstavba 2014/2015


Kurz prvej pomoci pre UTV 

    

    

Návšteva hvezdárne v Partizánskom 

         

       

Kardio-cvičenie

           

           

Kultúrna identita tradičných remesiel, jej kreatívne využitie 

                  
  
                Poslucháči 1. ročníka UTV 2013/2014


Poslucháči 2. nadstavbového ročníku  UTV 2013/2014


Poslucháči 1. ročníka UTV 2013/2014Študenti UTV  1. nadstavbového ročníka – komunikačné kompetencie sa dňa 28.4.2013 zúčastnili na exkurzii v Trenčianskom múzeu. 
Návšteve múzea predchádzala prednáška lektorky PhDr. Janky Karlíkovej na tému „História regiónu“


V rámci UTV  absolvujú študenti výberový predmet aktívny pohyb. Cvičenie je spojené s diagnostikou pomocou moderných technológii, medzi ktoré patrí aj prístroj Športtester - prístroj pre získanie presných a objektívnych informácií (tlak, pulz), na základe ktorých je možné navrhnúť čo najefektívnejšie cvičebné jednotky pre daný organizmus.


Poslucháči UTV v rámci predmetu "Zdravý životný štýl"Poslucháči UTV v rámci predmetu "Kreativita ako nástroj zosúladenia pravej a ľavej mozgovej hemisféry"

V rámci prednášky "Politická komunikácia a marketing politických strán" sa frekventanti UTV zúčastnili aj na konferencii Aktuálne otázky politiky III.Ukážky z tvorby poslucháčov UTV akademický rok 2013/2014 v rámci predmetu zimného semestra "Výtvarné umenie - keramika" a v rámci predmetu letného semestra "Kreativita ako nástroj zosúladenia pravej a ľavej mozgovej hemisféry"


Odovzdávanie tabletov študentom

Reportáž - používanie počítačových tabletov na UTV TnUAD 


Zápis študentov 1. ročníka Univerzity tretieho veku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne