Link na harmonogram štúdia pre zimný semester UTV 2018/2019 nájdete tu:  Zmeny v harmonograme sú možné, študenti budú o akejkoľvek zmene včas informovaní.Ċ
Janka Verna,
8. 10. 2018, 23:39