Link na harmonogram štúdia na UTV v LS 2017/2018 nájdete tu:   Zmeny v harmonograme sú možné, študenti budú o akejkoľvek zmene včas informovaní.
Ċ
Janka Verna,
18. 2. 2018, 22:52