Voliteľný predmet Pozemkové právo
V utorok 25. februára 2020 sa neuskutoční prednáška z pozemkového práva z dôvodu choroby. Ďalšia prednáška bude 10. marca 2020.

Voliteľný predmet Anglický jazyk
V pondelok 24. februára 2020 sa neuskutoční prednáška z anglického jazyka pre začiatočníkov a pokročilých z dôvodu choroby. Študenti budú o ďalšom termíne informovaní.

Oznam pre študentov 2. ročníka UTV
Vo štvrtok 27. februára 2020 o 13:00 hod. sa uskutoční prednáška zo zdravovedy s RNDr. Vladimírom Melušom, PhD., MPH v UTV učebni.

Oznam pre študentov 1. ročníka nadstavby
Dňa 3.3.2020 sa prednáška z finančnej a ekonomickej gramotnosti s Ing. Krajčom neuskutoční. Najbližšie stretnutie sa uskutoční dňa 18.3.2020 o 9:00 hod. v UTV učebni.

Link na harmonogram štúdia pre letný semester UTV 2019/2020 nájdete tu:  Zmeny v harmonograme sú možné, študenti budú o akejkoľvek zmene včas informovaní.


Podstránky (1): t