Link na harmonogram štúdia na UTV v ZS 2017/2018 nájdete tu:   Zmeny v harmonograme sú možné, študenti budú o akejkoľvek zmene včas informovaní.Podstránky (1): t