Termíny zápisov podľa ročníkov:
1. ročník: 16.10.2018 (utorok) o 8:00 hod. v UTV učebni - blok B, Študentská 1
2. ročník: 18.10.2018 (štvrtok) o 12:00 hod. v UTV učebni
3. ročník: 10.10.2018 (streda) o 11:00 hod. v UTV učebni
1. ročník nadstavba: 17.10.2018 (streda) o 8:00 hod. v UTV učebni
2. ročník nadstavba: 15.10.2018 (pondelok) o 12:00 hod. v UTV učebni

Po zápise sa uskutoční prvá prednáška. 

Link na harmonogram štúdia pre zimný semester UTV 2018/2019 nájdete tu:  Zmeny v harmonograme sú možné, študenti budú o akejkoľvek zmene včas informovaní.Podstránky (1): t