Link na harmonogram štúdia pre zimný semester UTV 2019/2020 nájdete tu:  Zmeny v harmonograme sú možné, študenti budú o akejkoľvek zmene včas informovaní.













Podstránky (1): t