Motkultur

Memoar sitt motkulturprosjekt starta handlar om å samle munnleg historie om subkulturane som oppsto etter sterke impulsar fyrst og fremst frå USA på 1960-talet. Utgangspunktet var fascinasjonen for nye framtdsscenarier, slik den nye science fiction-litteraturen opna for. 

Initiativet til å starte dokumentasjonsarbeidet var teke hausten 2015 av to veteranar frå det fanniske miljøet på Vestlandet - Jostein Saakvitne og Arild Værness. 

Les meir på bloggen Motkultur70.blogspot.com

Fylgj prosjektutviklinga  på prosjektweb'en


Siste kunngjøringer

 • Tom Larsen Tom Larsen om STRILEDANS OG BYDANS på 60/70-talletJostein Saakvitne i samtale med Tom Larsen om hans unge dager i Bergen på 60/70-tallet. Tom gir en ...
  Lagt inn 18. apr. 2018, 03:37 av Bjørn Enes
 • Lars Ole Hafsmo Lars Ole Hafsmo har levd med musikk sidan han låg i mors liv, seier han. Men musikar vart han aldri. Han karakteriserar kvaliteten på eige gitarspel og visekunst som middels ...
  Lagt inn 5. apr. 2019, 05:15 av Bjørn Enes
 • Kaj Skagen Kaj Skagen er forfattar, i dag busett i Bergen. Han var ein av dei sentrale personane innanfor det motkulturelle, anarkistisk og antroposofisk inspirerte miljøet på 1960- og 70-talet. I ...
  Lagt inn 24. okt. 2016, 09:38 av Bjørn Enes
 • Arild Wærness Kafédrivarteikneserieskaparforlagssjef, festivalgründer - ein kan velgje mange titlar for å presentere Arild Wærness. Han har røtene på Stord, har farta over det meste - og bur i Bergen. Hausten 2015 ...
  Lagt inn 13. okt. 2017, 08:26 av Bjørn Enes
 • Jostein Saakvitne Medievitar og forskar. Bur og arbeider i Bergen, men er opprinneleg frå Voss. Var i mange år knytta til Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen, men er no frilansar. Han har ...
  Lagt inn 24. okt. 2016, 09:07 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 5 av 5. Vis mer »

KaJ Skagen (til v.) og Jostein Saakvitne.  Tom Larsen

lagt inn 15. mar. 2016, 05:18 av Bjørn Enes   [ oppdatert 18. apr. 2018, 03:37 ]


Tom Larsen om STRILEDANS OG BYDANS på 60/70-tallet
Jostein Saakvitne i samtale med Tom Larsen om hans unge dager i Bergen på 60/70-tallet. Tom gir en livfull beskrivelse om fenomenet striledans og hvordan musikk- og danselivet var i byn i disse tiårene. Jenter med brødskalk i håret og sjenerte gutter med brylcreme og tynne slips. Mye danseglede, og et yrende lokalt musikkliv.

Opptaket er ein del av Memoarprosjektet Motkultur

Striladans:

Lars Ole Hafsmo

lagt inn 28. jan. 2016, 12:23 av Bjørn Enes   [ oppdatert 5. apr. 2019, 05:15 ]

https://sites.google.com/a/memoar.org/memoar/forteljarar/larsolehavsmo/Hafsmo-LarsOle.jpg?attredirects=0
Lars Ole Hafsmo har levd med musikk sidan han låg i mors liv, seier han. Men musikar vart han aldri. Han karakteriserar kvaliteten på eige gitarspel og visekunst som middels. Men likevel har musikken både gitt han levebrød og livsinnhald. 

Denne refleksjonen om musikk var det fyrste opptaket som vart gjort i Bergen Bibliotek sitt nye intervjustudio for minneopptak om levd liv - og det er såleis eit rett historisk opptak. 

Det innleier serien "Bergensminner". 

Intervjuar er Bjørn Enes. Direkte adresse til denne sida er http://Lars.Ole.Hafsmo.memoar.no/ 

Under intervjuet fins peikarar til noko av den musikken som Hafsmo har publiseret - så kan kvar gjere opp si eiga meining om korleis kvalitetane hans som musikar er...(Opptak før studiolyset var på plass:)

Lars Ole Hafsmo


(Dette opptaket vart gjort etter at studiolyset var montert)

Lars Ole Hafsmo:


Lars Ole Hafsmo framfører visa om Lisbeth Johansdotter Moen. 

Teksten er av Leidulf Hafsmo, musikken av Lars Ole Hafsmo. 

Opptaket er gjort som lyd- og lyssjekk av Bergen Bibliotek sitt Stduio 1, etter at Memoar har innreia det som intervjustudio i januar 2016.


Kaj Skagen

lagt inn 1. nov. 2015, 02:52 av Bjørn Enes   [ oppdatert 24. okt. 2016, 09:38 ]

Kaj Skagen er forfattar, i dag busett i Bergen. Han var ein av dei sentrale personane innanfor det motkulturelle, anarkistisk og antroposofisk inspirerte miljøet på 1960- og 70-talet. I dette opptaket frå 2015 vert han intervjua på sitt eige kontor av Jostein Saakvitne frå Memoar. Kaj Skagen fortel om Forsøksgymnaset, ulike politiske og litterære aktivitetar, grupperingar på 60-, 70- og 80-tal. Han reflekterer også over perioden slik han ser den i dag. Han seier mellom anna at dei motkulturelle rørslene på 70-talet eigentleg ikkje sto for noko nytt, både hippiekulturen, antroposofien og marxismen hadde sine høgdepunkt langt tidlegare - dei vart berre fullførte på 70-talet. "Alt det dei motkulturelle sto for på 1970-talet er jo mainstream i dag. No er alle motkulturelle. Untatt eg".

Opptaket er utstyrt med mellomtitlar for å lette navigering i det. 

Direkte adresse til denne sida er http://Kaj.Skagen.memoar.no/ 
Kaj SkagenKaj Skagen si heimeside heiter http://www.kajskagen.no/

Mellomtitlar: 


 • Omgrepet motkultur
 • 1960-talet - samfunnsutviklinga var "ferdig"
 • Oppvekst i indremisjonsmiljø
 • 1968-arane
 • Anarkistfløyen
 • Forsøksgymnaset
 • "Ein av oss"
 • Kampen om NGS (Norsk Gymnasiast-Samband)
 • Hjelmsgate 3 - anarkistkollektivet
 • Avisproduksjon
 • "Gateavisa"
 • "Poesie revolte"
 • "Vibra"
 • "Vannbæreren"

 • "Tun"
 • "Arken"
 • Katastrofetema
 • Antroposofi
 • Usemje
 • "Deg eller meg" - Jarving eller Skagen.
 • Konfliktfylt?
 • Hovudretningar
 • Steinermiljøet
 • Musikk og kunst?
 • 1980-talet
 • Husokkupantane i Berlin
 • Internasjonalt kontaktnett?

 • "Igrunnen veldig norsk"
 • Aktive lesarar?
 • "Arken" oplag 4000
 • Utvikling i dag?
 • Anarkismen forvitra
 • Atterhalden
 • Preg på forfattarskapet?
 • Djupare
 • Kom ingen nye?
 • Vegen vidare
 • 70-åra: Ingenting nytt
 • Nå er alle motkulturelle
 • Ytringsfridom?

Arild Wærness

lagt inn 17. okt. 2015, 00:33 av Bjørn Enes   [ oppdatert 13. okt. 2017, 08:26 ]


Kafédrivarteikneserieskaparforlagssjef, festivalgründer - ein kan velgje mange titlar for å presentere Arild Wærness. 

Han har røtene på Stord, har farta over det meste - og bur i Bergen. 

Hausten 2015 sette han seg ned for å mimre over ein liten del av historia si saman med ungdomskameraten Jostein Saakvitne. Saman laga dei "sam-forteljinga" om norsk fandom på 1970- og -80talet. Medan kamera gjekk, bestemte dei seg for å starte eit innsamlings- og publiseringsprosjekt for å publisere gamle fanziner frå subkulturen av science-fiction-tilhengjarar på 60- og 70-talet. 

Forteljingar av Arild Wærness:

Arild Wærness i samtale med Jostein Saakvitne  om norsk fandom i 1970- og -80åra. 

Embed gadget

Stikkord for samtalen: 
Fanziner - og teknikkane for å mangfaldiggjere tekstar og bilete i stensilmaskinane si tid. 
Cons - Norcon, Swecon, Gøtacon og Worldcon. 
Kven som var med - kva det vart av dei seinare. 
Kva dei skreiv om 
- og kva dei krangla om. 
Mot slutten av samtalen vert dei to samde om å starte prosjektet Motkultur.Memoar.no Motkultur  Jostein Saakvitne

lagt inn 16. okt. 2015, 23:49 av Bjørn Enes   [ oppdatert 24. okt. 2016, 09:07 ]

Medievitar og forskar. Bur og arbeider i Bergen, men er opprinneleg frå Voss. Var i mange år knytta til Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen, men er no frilansar. 

Han har tidlegare vore med å utvikle  NorgeslexiNorDiki og tidsvitnebasen Norgesdokumentasjon.

Sjå TV2 sitt intervju med Saakvitne om funnet av den tyske propagandafilmen "Kampf um Norwegen"


I oktober 2015 publiserte Jostein Saakvitne samtalen med Arild Værness om fandom-miljøet i Noreg på 1960/70-talet: 

Arild Wærness og Jostein Saakvitne om norsk fandom på 1960- og 70tal:
Ein samtale om subkultur på 1970- og -80talet mellom fandomveteranane Jostein Saakvitne og Arild Wærness. 
Fandom hadde utspring i sterk interessse for science fiction, og mange av dei som vart engasjerte i dette miljøet laga sine eigne fanziner - "70-åras bloggar". Saakvtne / Værness startar no eit arbeid for å dokumentere fandomkulturen gjennom å samle inn fanziner og anna kjeldemateriale, og å gjere fleire opptak av munnlege forteljingar i samarbeid med organisasjonen Memoar.no. Les meir på fandombloggen.blogspot.no


Jostein Saakvitne og Arild WærnessKaj Skagen om motkultur på 60- og 70talet:
Kaj Skagen er norsk forfattar, Han var ein av dei sentrale personane innanfor det motkulturelle, anarkistisk og antroposofisk inspirerte miljøet på 1960- og 70-talet. I dette opptaket frå 19/10 2015 vert han intervjua på sitt eige kontor av Jostein Saakvitne frå Memoar. Intervjuet handlar i hovudsak om Skagen sine livserfaringar og aktivitetar på 1960-, 70-og 80-talet. Nokre stikkord er Forsøksgymnaset, Norsk Gymnasiastsamband, Gateavisa, Hjelmsgate, tidsskriftet Arken og husokkupasjonane i Berlin på 1980-talet. Mot slutten reflekteren han over desse åra slik han ser dei i dag. Han avrundar slik: "No er alle motkulturelle. Untatt eg".
Les meir på KajSkagen.Memoar.no

Kaj Skagen:


Tom Larsen om STRILEDANS OG BYDANS på 60/70-tallet
Jostein Saakvitne i samtale med Tom Larsen om hans unge dager i Bergen på 60/70-tallet. Tom gir en livfull beskrivelse om fenomenet striledans og hvordan musikk- og danselivet var i byn i disse tiårene. Jenter med brødskalk i håret og sjenerte gutter med brylcreme og tynne slips. Mye danseglede, og et yrende lokalt musikkliv.

Opptaket er ein del av samlinga Http://Motkultur.Memoar.no

Striladans:
1-5 of 5