Početak

Savremena poslovna korespondencija za drugi razred  - smer ekonomski tehničar


Ovaj sajt je namenjen učenicima kao podrška u savladavanju gradiva iz predmeta Savremena poslovna korespondencija za 2. razred ekonomske struke.
Srećan rad! Zadaci

Zadatak
Zadatak 1. Kreirati sajt za potrebe nastave korespondencije. Na početnoj strani postaviti tekst o autoru sajta i neku sliku (avatara . jer ste maloletni). Kreirani sajt objaviti i link do sajta poslati imejlom profesorici Sanji Jovanović. 
Zadatak 2. Oblikovati zadati tekst u blok i francuskoj formi i postaviti na svoj sajt. Zadatak 2 se nalazi ispod, na ovoj stranici. Pomoću strelice na dole sa desne strane se preuzima. 
Zadatak3. Kreirati Upit prema zadatim parametrima (u prilogu na ovoj stranici) i urađeni zadatak objaviti na svom ličnom sajtu (učenički portfolio). 
Zadatak 4. Sastaviti posebnu ponudu (u izabranoj formi) prodavca kojom trgovinsko preduzeće “Tehnopromet“ iz Beograda obaveštava gradjevinsko preduzeće “Ratko Mitrović“ iz Beograda, da na svom stovarištu ima veće količine proizvoda crne metalurgije: fazonski i šipkasti čelik, nosače, limove, žicu, trake i drugo. U ponudi treba naznačiti da se sva roba nudi pod najpovoljnijim uslovima. Ostale podatke uzeti proizvoljno, vodeći računa o sadržaju posebne ponude. Vrstu posebne ponude izaberite sami. Urađen zadatak postaviti na lični portfolio, tako da bude vidljiv. Nakon toga,imejom obavestite prof. Sanju Jovanović da ste zadatak uradili. 
Zadatak 5.Na osnovu datog teksta u prilogu pod nazivom Zadatak 5 sastaviti porudžbinu i ugovor i postaviti na svoj sajt (portfolio) u delu zadaci. Voditi računa da se postavi i vidljivost zadatka. 
Showing 5 items from page Zadaci sorted by edit time. View more »

Kalendar aktivnosti za SPK2