102/2009 FORU AGINDUA, ekainaren 22koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Euskararen Gaitasun Agiria-EGA eta titulu horren baliokidetzat jotzen diren titulu eta ziurtagiriak euskarazko C1 jakite mailarekin berdintzen dituena.

Maila hori Europako Kontseiluko Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuan zehazten da.


48/2009 DEKRETUA, otsailaren 24koa, euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratura egokitzeko Dekretua aldatzen duena.