Proba Idatzia prestatzeko


                PROBA IDATZIAREN ATAZA BERRIAKIdazlan zuzendu eta kalifikatuak

     Inprimatzeko bertsioak:


--------------------------------------------------------


Proba berrira egokitutako atazak

1. sorta            


Aurreko urteetako e
redu zuzendu eta kalifikatuaka) Idazlan laburrak: ATAZAKb) Idazlan luzeak: ATAZAKAurreko urteetako eredu kalifikatuak


Aurreko urteetako beste ataza mota batzuk

2001etik 2004ra bitarteko atazak

Laburrak: 2001etik 2004ra bitarteko materialak biltzen dituzten liburuxkak 
pdf
formatuan.


EGA liburua

EGA liburua