WBTR

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt expliciet voor verenigingen en stichtingen. De uitwerking van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is door de erfgoedvereniging vastgesteld in februari 2022. Klik hier voor de tekst.