Zagerij

Een zagerij is een fabriek waar boomstammen verzaagd worden tot bijvoorbeeld balken of planken. Zagerijen zijn op de dag van vandaag nog steeds in gebruik. Er werken houtsmeden.

In de zagerij worden zagen gebruikt. Een zaag is gereedschap om hout mee kleiner te maken. Ze worden al gebruikt sinds 500 v.C. Bij het proces om klompen maken werd de zaag gebruikt om het hout in de goeie vorm of lengte te zagen.

In 1850 werd de eerste zagerij geopend; toen werd alles nog met de hand gezaagd. In 1918 werden er machines uitgevonden om te zagen die ze nu nog steeds gebruiken.

Vanouds gebeurde het zagen van planken op ambachtelijke schaal in werkplaatsen. De boomstammen werden van de bast ontdaan, gedurende twee of meer jaar in het water gelegd, dit heet wateren, en vervolgens met een bijl bewerkt tot ze een ongeveer vierkante doorsnede hadden. Met een raamzaag of een kraanzaag werd de stam daarna in de lengterichting doorgezaagd. Voordat de zaag was ontwikkeld, werd hout meestal gekloofd en gespleten. Dit gebeurde met name bij eikenhout, waarbij gebruik werd gemaakt van de aanwezige mergstralen.