Onderscheidingen

ERELID

In 2000 nam Dhr. A van Gardingen na een voorzitterschap van 25 jaar om gezondheidsredenen afscheid en wordt benoemd tot erelid  ( 1930 - 2004 ) 

In 2020 nam Dhr. Harrie van Vroenhoven afscheid als voorzitter na 13 jaar en werd op 15 september 2020 benoemd als erelid.

In 2023 nam Kees Dekkers afscheid als bestuurslid na 24 jaar en werd op 14 maart 2023 benoemd als erelid.

HEEMSCHILD     (zie omschrijving) Het Heemschild is ingesteld om het bestuur de gelegenheid te geven erkentelijkheid te tonen aan iemand en/of werkgroep, die op welke wijze dan ook, zeer verdienstelijk is/zijn geweest voor de erfgoedvereniging. Het schild wordt tijdens de jaarvergadering uitgereikt. 

Hieronder volgt een lijst van leden die in de loop der jaren het schild ontvangen hebben:

1982    Dhr. Kees van Ginneken

1983    Dhr. Jan Sonnemans

1984    Mevr. Ger  Groels - Albers

1985    Dhr. Piet Boeren

1986    Dhr. Piet Rosier

1987    Werkgroep maquette centrum 

1988    Niet uitgereikt

1989    Niet uitgereikt               

1990    Dhr. Jozef v.d. Nieuwenhuisen

1991    Niet uitgereikt

1992    Niet uitgereikt    

1993    Werkgroep Bernardusschool (Dhr. Theo van Heesch)

1994    Fotowerkgroep (Dhr. Kees Dekkers)

1995    Niet uitgereikt

1996    Niet uitgereikt

1997    Niet uitgereikt

1998    Niet uitgereikt

1999    Niet uitgereikt

2000    Dames Cor en Lies van de Sande

2001    Dhr. Cor de Groen 

2002    Dialectengroep (Dhr. Louis van Elderen)

2003    Dhr. Hein van Laarhoven

2004    Dhr. Bert de Wit

2005    Dhr. Ton aan den Toorn

2006    Dhr. Jan van den Biggelaar (postuum)

2007    Dhr. Hein van Elderen

2008    Interviewgroep (Wim van Laarhoven/Jan Vogels )

2009    Dhr. Jan van de Maagdenberg

2010    Dhr. Nico Vogels

2011    Werkgroep Krantenknipsels (Henk Bos/Piet Westdorp)

2012    Dhr. Ton van Erp

2013    Familie Boerlage

2014    Dhr. Jan van de Ven

2015    Dhr. Tom Olsa

2016    Dhr. Chris Kastelijn

2017    Dhr. Wim Verschuuren

2018    Dhr. Theo van Heesch

2019    Dhr. Gerard van Opstal

2020   Dhr. F. van Rosendaal

2021   Dhr. K. Boereboom

2022   Mevr. C. Erich

2023   Dhr. H. van Empel

WISSELTROFEE GEMEENTE BEST

Op 12 december 2000 heeft de Heemkundekring “Dye van Best” de jaarlijkse Wisseltrofee van de gemeente Best ontvangen.

SCHILD MET INSCRIPTIE

Op 14 februari 2017 ontving de Heemkundekring “Dye van Best” een tinnen schild met inscriptie van het Brabants Heem i.v.m. haar 50 jarig jubileum.

OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN

1997 Dhr. Kees van den Biggelaar ontvangt een erepenning in zilver van de gemeente Best en tevens een draaginsigne in zilver van het  Brabants Heem.

1998 Mevr. Mieke van de Hurk-Rijn ontvangt draaginsigne in zilver van het Brabant Heem.

1999 Mevr. Dini van Heesch en Dhr. Guus van Gardingen ontvangen een  draaginsigne in zilver van het Brabants Heem.

2007 Dhr. Loek van den Hurk en Dhr. Jan van de Sande ontvangen een zilveren draaginsigne van het Brabants Heem i.v.m. 40 jaar lidmaatschap.

2007 Dhr. Mies Hobbelen ontvangt het draaginsigne in zilver van het Brabants Heem tgv afscheid als voorzitter

2008 Dhr. Piet van Dijk ontvangt draaginsigne in zilver van het Brabants Heem.

2014 Dhr. Frans Donders en dhr. Wim Verschuuren ontvangen draaginsigne in zilver van het Brabants Heem i.v.m. afscheid als bestuurslid

2015 Dhr Rob en mevr. Titi Boerlage en mevr. Ger Groels-Albers ontvangen een zilveren draaginsigne van het Brabants Heem i.v.m. 40 jaar lidmaatschap.

2016 Mevr. Corrie van de Sande, Mevr. Lies van de Sande en Dhr. Leo van der Sangen ontvangen een zilveren draaginsigne van het Brabants Heem i.v.m. 40 jaar lidmaatschap.

           Dhr. Theo van Heesch ontvangt een zilveren draaginsigne van het Brabants Heem i.v.m. afscheid als            bestuurslid.

2017 Dhr. Chris Kastelijn ontvangt een zilveren draaginsigne van het Brabants Heem i.v.m. afscheid als bestuurslid.

2019 Dhr. Jan Vogels en Dhr. Harrie van Vroenhoven ontvangen een zilveren draaginsigne van het Brabants Heem i.v.m. 40 jaar lidmaatschap

2020 Mevr. Annie van Schijndel-Van Beerendonk ontvangt draaginsigne in zilver van het Brabants Heem i.v.m. 40 jaar

   lidmaatschap.

2022 Dhr. Wim van Laarhoven ontvangt een zilveren draaginsigne van het Brabants Heem i.v.m. 40 jaar lidmaatschap.

Dhr. Bert van Eert ontvangt een zilveren draaginsigne van het Brabants Heem i.v.m. 40 jaar lidmaatschap.

2023 Dhr. Kees Dekkers ontvangt een zilveren draaginsigne van het Brabants Heem i.v.m. 24 jaar bestuurslid.