Bestuur

 Ton van Erp                voorzitter

Gerard Doustraat 5

5684 AM  Best             06-52159723

 e-mail:                          ton.gusie@gmail.com 

Aandachtsvelden: 

Voorzitter                    Website                      

Facebook                     Inventaris en archivering


Wil van den Bragt       secretaris

Moseik 13                                    

5682 HJ Best                    0499 373440

e-mail:                     secretariaatdvb@gmail.com

Aandachtsvelden: 

Secretariaat                      Nieuwsbrief

Ledenadministratie        Bibliotheek

Kunst als erfgoed            Immaterieel erfgoed      

Petra van den Berg penningmeester

De Stek 1

Best 0499-851371 

e-mail:                              savadvies@gmail.com 

Aandachtsvelden: financiën

Financiën

Rianne Martens           bestuurslid

Oude Schuurweg 3

5681 PZ Best                    06-11342530

e-mail:                         rmartens.p@hotmail.com 

Aandachtvelden: 

Lezingen                           Bidprentjes

Tentoonstellingen         Beheer dependances 

Inrichting heemkamer       

Marc van Schuppen       bestuurslid

Raakheuvel 7

5685 BP  Best                  06-21221619

e-mail:     mjvanschuppen@onsbrabantnet.nl

Aandachtsvelden: 

Gidsen  en rondleidingen              

Externe relaties

Acquisitie en sponsor werkgroep,      

Corinne der Kinderen     bestuurslid 

Kap. J.A.Heerenstraat 31

5683 ED Best                          06-53218700

email:                 corinnederkinderen@hetnet.nl

Aandachtsvelden:

Redactieraad                         Educatie

Interviews