Bidprentjes

Contactpersonen voor deze werkgroep:

Rianne Martens tel: 06-11342530 of e-mailadres: rmartens.p@hotmail.com

Gooi dus uw bidprentjes niet bij het oud papier maar schenk ze aan de erfgoedvereniging. De bidprentjes worden gescand en opgeslagen in het archief. Bewaard voor de volgende generatie. Wilt u geen afstand doen van uw bidprentjes maar deze wel met ons delen, ook dat is geen probleem, de bidprentjes worden gescand en u krijgt ze weer terug. De prentjes zijn eenvoudig te zoeken op: https:/www.beeldbankbest.nl/cgi-bin/bidprent.pl

Het maken van bid- en gedachtenisprentjes bij overlijden is een van oorsprong katholiek ritueel. De houding ten opzichte van de dood is in de loop van de laatste decennia erg veranderd. Enerzijds is men geneigd de dood weg te stoppen anderzijds wordt bij de dood steeds meer persoonlijk en minder traditioneel gehandeld.De individualisering in onze maatschappij leidt tot meer aandacht voor het unieke van de overleden persoon. Dit ziet men ook terug in de tekst en het beeld op het bidprentje. Waren het eerst religieuze voorstellingen nu zijn het foto’s van de overledenen die getoond worden. De tekst bestond voor een groot gedeelte uit Bijbelse teksten. Ook werd vermeld of de overledene lid was geweest van een Broederschap of van de Heilige Familie. Men vroeg tevens om een gebed voor de overledene.

In de tekst lag de nadruk op het religieus en sociaal element van de overledene. Thans ziet men meer uitgebreide persoonsbeschrijvingen gebaseerd op iemands privé en maatschappelijk leven. De erfgoedvereniging heeft in de loop der jaren duizenden bidprentjes verzameld van personen die op een of andere manier met Best te maken hebben gehad. Bidprentjes zijn een bron van gegevens voor mensen die aan stamboomonderzoek doen. Ook de auteurs van de geschiedenisboeken over Best maken dankbaar gebruik van deze gegevens.