Dophamer

De straat Dophamer in Dijkstraten is vernoemd naar een gereedschap om klompen te maken. Het werd gebruikt door klompenmakers om klompen uit te doppen; dat is het leegmaken van klompen zodat er ruimte is voor je voeten. Het werd gebruikt tussen de middeleeuwen en de 21ste eeuw. 

Het uitdoppen werd gedaan in combinatie met de dopbeitel. Dit werd ook wel gezien als het eerste deel/begin van de uitholling.

Een dophamer ziet er gewoon uit als een hamer, maar in de plaats van ijzer is rubber gebruikt. 

Voor de rest is de dophamer hetzelfde als een gewone hamer.                                                                    

De dophamer wordt gebruikt om spijkers bijvoorbeeld in hout te slaan. Je gebruikt de dophamer zoals een gewone hamer.