Diapraxis Institut
Fornyelse gennem fordybelse
Vi skaber mulighed for at mennesker kan fordybe sig på retræter, naturvandringer og meditative ophold
Vi tror på at løsninger findes igennem det enkelte menneskes fordybelse i sig selv og verden - sammen med andre
Vi arbejder ud fra en grundviden om at vi alle skabes, gror og udvikles gennem de fællesskaber, 
som vi lever i og har levet i, fra familiefællesskabet til arbejdsfællesskabet 
Fra det kulturelle og religiøse fællesskab til det globale fællesskab 
Vi ønsker at bidrage til udvikling af bæredygtige og værdsættende fællesskaber mellem mennesker


Konfliktmægling 
Fredsmægling
Undervisning
Mere end 20 års erfaring
Retræter - fordybelse
Åbning af
Diapraxis institut
Baldersvej 7, Hillerød
Forår 2018

Montenegro 2018
Stonehouse
Marias Ø

Program i Januar 18Glædes fyldte - tankevækkende møder mellem nye og erfarne samfundsborgere

Kroppen i bevægelse skaber kontakt og glæde

Vi ser det som særligt vigtigt i vores virke
at være 
et menneske blandt mennesker