Diapraxis

Gennem Dialog og fællesskab til ny praksis

når det gælder fremtidens fællesskaber - og - fællesskabers fremtid

sammen kan vi udvikle

bæredygtige og værdsættende fællesskaber

mellem mennesker

Lokalt

Konfliktmægling - Livgivende samtaler - For dig og dine fællesskaber

Globalt

Tager vi udgangspunkt i FN's verdensmål

Kontakt