Toolbox Veerkracht

Welkom!

Wat is de Toolbox Veerkracht?

In deze toolbox vind je heel wat informatie en links om in de klas zelf aan de slag te gaan met het bespreekbaar maken van psychische moeilijkheden en weerbaarder maken van je leerlingen. Je vindt hier gebruiksklare lespakketten, hulplijnen voor leerlingen en hulplijnen voor scholen/leerkrachten. Het doel van deze toolbox is leerlingen ondersteunen bij hun psychosociaal functioneren in samenwerking met de school. 

Deze toolbox werd ontwikkeld door VCLB Waas & Dender en is bedoeld voor (zorg)leerkrachten, leerlingbegeleiders en directies in het lager en secundair onderwijs.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Tips om onze toolbox nog rijker te maken? 

Neem dan zeker contact op met de verantwoordelijke