Vormtekenen

Vormtekenen door Marilke Jorinde Verheye

We lopen doorheen het leerplan van het vormtekenen van klas 1 t/m 6.

Vanuit het tekenen komen verschillende manieren en technieken rondom het vormtekenen aan bod. Vormen laten ontstaan, ontwerpen en bedenken voor de klas waarin je het komend schooljaar zult vormtekenen.

  • Hoe kunnen we via het vormtekenen de ontwikkeling van de kinderen in de diverse leeftijdsfasen/klassen ondersteunen?
  • Hoe kunnen we het vormtekenen toepassen/integreren binnen bijvoorbeeld het schrijf-/taalonderwijs, het rekenen, de diverse perioden ( o.a. heemkunde, geschiedenis, aardrijkskunde, plantkunde) en de jaarfeesten?
  • Hoe kunnen we de vormtekenenlessen vormgeven?
  • Welke keuzes kunnen we maken wat betreft de diverse materialen?
  • Hoe kunnen we fysieke bewegingen, zowel individueel als met de gehele
  • klas, inzetten om tot vormen op papier te komen?

Het is fijn als je zelf dikke lyra of stockmar potloden hebt als je die mee kan brengen. Voor al het andere materiaal wordt gezorgd.