Klas 5

Klas 5 door Nathan De Smet - Klasleerkracht met veel ervaring in de lagere school

Hier staan de lesinhouden voor een vijfde klasser centraal. Aan de hand van de Griekse cultuurperiode (periode geschiedenis en vertelstof doorheen dit leerjaar) wordt het ontwikkelingsbeeld van de kinderen aangebracht.