Klas 6

Klas 6 door Friedhelm Dreckmeier - Klasleerkracht in de steinerschool met veel ervaring in binnen- en buitenland

De punten die hier centraal staan hebben een link met de einddoelen lagere school. De verschillende periodes en vaklessen komen uitvoerig aan bod. Daarnaast wordt de vertelstof verbonden met de wezenlijke kenmerken van een zesde klasser.