Klas 1

Klas 1 door Sarah Gevers - zorgcoördinator basisschool en middelbare school met heel wat ervaring als klasleerkracht in de lagere school

Volgende punten komen tijdens deze cursus zeker aan bod: de inhouden van het leerplan en lespraktijk, de vertelstof, de wezenlijke kenmerken van een eerste klasser en de overgang van kleuterschool naar lagere school.