Klas 2

Klas 2 door Lidewei Kruisinga - Klasleerkracht met veel ervaring in de lagere school en de middenbouw

De lessen worden gebaseerd op de volgende hoofdlijnen: de te kennen leerstof, de ontwikkelingsvraagstukken van een tweede klasser en de vertelstof.