Inschrijven

Inschrijving:

Voor een inschrijving maakt u gebruik van het inschrijvingsformulier op de website.

Inschrijven kan tot 5 juli 2019 via het inschrijvingsformulier hierboven.


Inschrijvingsgeld:

De cursusprijs voor leraren (zondagmiddag t/m vrijdagmiddag) is vastgesteld op € 495 per cursist (inclusief warme avondmaaltijd en broodmaaltijd, koffie, thee, sap, dit alles biologisch).

Prijs oudercursus is, exclusief warme maaltijd, € 300, inclusief warme maaltijd € 365.

(cursisten met een dieet moeten dit bij inschrijving melden)


Rekeningnummer: BE24 9733 6473 0138

Naam: Turnhoutse zomercursus


Wanneer u zich online aanmeldt ziet u een overzicht met de betalingsgegevens.

Het cursusgeld dient te zijn voldaan voor aanvang van de cursus. Gelieve duidelijk je naam te vermelden bij de overschrijving (mededeling).

Annulatie:

Onverwachte annulatie kan tot uiterlijk 6 juli 2019 schriftelijk bericht worden via turnhoutsezomercursus@steinerschoolturnhout.be

Bij afmeldingen na 6 juli is terugbetaling niet meer mogelijk.

Deelnameattest:

Elke deelnemer die aan de hele cursus heeft deelgenomen en de cursusprijs heeft betaald krijgt aan het einde van de cursusweek een bewijs van deelname.