Turnhoutse zomercursus

Na 100 jaar Steinerpedagogie start deze zomer voor het eerst een eigen zomercursus in Vlaanderen.

Deze vindt plaats van zondag 4 augustus tot en met vrijdag 9 augustus 2019.

Deze week staat in het thema van 'ontmoeting' en is gericht op zowel leraren die werkzaam zijn binnen de Steinerpedagogie, alsook op ouders en andere geïnteresseerden die zich betrokken voelen tot deze pedagogie.

Werkelijke ontmoeting

Er zijn mensen die het sociale leven volgens vaste, heilige vormen laten verlopen,

- voor hen ontstaat de inhoud vanzelf -

als de vorm volmaakt is.

Er zijn mensen die zich uitsluitend voor inhouden interesseren, die overtuigd zijn dat, - als de inhoud van hoog gehalte is -

de vorm vanzelf wel komt.


Er zijn mensen die geen behoefte hebben aan culturele of wetenschappelijke inhouden,

maar die de werkelijkheid in de daad zoeken.


Er zijn mensen die geen behoefte hebben aan daden,

maar die diep innerlijk de werkelijkheid zoeken en deze daar willen beleven,

elk handelen stoort hun innerlijke rust.


Er zijn mensen die in het verleden leven.

Er zijn mensen die geheel op de toekomst gericht zijn en alles willen veranderen.


Wanneer al deze mensen elkaar ontmoeten,

dan betekenen dezelfde woorden voor elk van hen iets anders,

omdat voor ieder iets anders vanzelfsprekend is.


Een verdere ontwikkeling is alleen mogelijk wanneer de verschillende kwaliteiten,

de verschillende levenshoudingen elkaar ontmoeten en wanneer de vruchten van

hun specifieke ontwikkeling aan elkaar worden geschonken.

(spreuk van Bernard Lievegoed)

MEER INFO: turnhoutsezomercursus@steinerschoolturnhout.be