Esperanto sur la strando - 2018

"M/S Zamenhof"

Esperanto na plaży 2019: "M/S Zamenhof"


EO:

Dum la sesa renkontiĝo en la jaro 2018 ni ekkonis historion de la plej granda pola movanta ZEO (Zamenhof-Esperanto Obiekto), kiu estis ŝipo M/S Zamenhof.

Se interesigis vin historio de la ŝipo vidu ekspozicion pri ĝi: ligilo

Vizitis nin gastoj ĉefe de Litovio kaj Svedio. Ni kune vizitis Gdynion, partoprenis ĉiujaran paradon en Sopoto kaj marŝis al sopota arbaro por viziti nian e-kverkon.

La programo en Gdynio estis preparita kune kun gdynia esperanta rondo.


PL:

Podczas szóstego spotkania w roku 2018 poznaliśmy historię największego ruchomego ZEO (Obiekty związane z Zamenhofem – Esperantem), jakim był statek M/S Zamenhof.

Jeśli zainteresowała Cię historia statku – poznaj naszą wystawę: link

Wśród naszych zagranicznych gości byli głównie Litwini oraz Szwedzi. Razem zwiedziliśmy Gdynię, wzięliśmy udział w corocznej paradzie w Sopocie i pomaszerowaliśmy do lasu odwiedzić nasz Dąb Esperantystów.

Program w Gdynii został przygotowany wspólnie z gdyńskim klubem esperanckim.

PROGRAMO ESLS 2018.pdf