ekspozicioj kaj prelegoj el nia klubejo

wystawy z naszego klubu

Ekspozicio kiu pendis en nia klubejo okaze de speciala naskiĝtago

Historia gdańskich wodociąów

Prezentado pri la historio de gdanska akvosistemo en la 19 - a jarcento.

Prezentacja o rozwoju systemu wodno - ściekowego w 19 wieku w Gdańsku.

Prezentado pri la scienca metodo malkovri la verajn aŭtorojn de literaturaj verkoj kaj pli.

Prezentacja o naukowych metodach odkrywania prawdziwych autorów tekstów i nie tylko.

La prezentaĵo pri Mazuroj kaj mazura lingvo.

O Mazurach i języku mazurskim.

Gosia, kiun ni konis en oktobro en nia klubejo estas tre sentema kaj inĝenia fotografisto. Dum la reknkontiĝo kun Gosia ni ankaŭ gastigis sinjoron Jacek Spica, kiu rakontis pri lia laboro en Adapta Centro de Socia Domo en Sopot.

Gosię poznaliśmy w naszym klubie w październiku jako bardzo wrażliwą i pomysłową fotografkę. Podczas spotkania gościliśmy również pana Jacka Spicę, który opowiedział o pracy w Ośrodku Adaptacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy w Sopocie.

W nawiązaniu do tematyki Esperanto sur la strando 2019 wystawa fotografii naszych klubowiczów przedstawia piękno okolic Trójmiasta

Zasłużony pedagog i działacz esperancki, kronikarz i kolekcjoner obdarzony talentem plastycznym. Twórca między innymi ekslibrysów, pieczęci i projektant szydełkowych serwetek!

Historia największego statku, który nosił imię twórcy esperanta - Ludwika Zamenhofa