Esperanto sur la strando - 2017

"Esperanto en Libera Urbo Gdańsk"

Esperanto na plaży 2017: "Esperanto w Wolnym Mieście Gdańsk"


EO:

En la jaro 1927 okazis en Gdańsk XIX Universala Kongreso de Esperanto en kiu partoprenis 905 personoj el 40 landoj. Pri tio kaj aliaj interesaĵoj oni povis ekscii dum nia kvina renkontiĝo ĉe la Balta Maro.


PL:

W roku 1927 odbył się w Gdańsku XIX Światowy Kongres Esperantystów (UKO), w którym wzięło udział 905 osób z 40 krajów. O tym i innych ciekawostkach można było posłuchać podczas naszego piątego spotkania nad Bałtykiem.

Programo de la evento: / Program imprezy:

2017_PROGRAMO.pdf