Esperanto sur la strando 2019

"Najbaroj"

Esperanto na plaży 2019: "Sąsiedzi"

EO:

La sepa aranĝo "Esperanto sur la strando" finiĝis. Pli malpli tridek esperantistoj el Pollando, Eŭropo kaj eĉ el Kanado festis kune. Ni eksciis iomete pri la kulturo de etnaj regionoj de Gdańsk - Kaŝubio kaj regiono Kociewie - dank al prelegoj, muziko, manĝaĵo kaj renkontiĝoj kun denaskaj Kaŝuboj kaj loĝantoj de regiono Kociewie.

Prelegis al ni veraj profesiuloj: sinjorino Ewa Gilewska el gdańska etnografia muzeo, sinjorino Maria Pokrzywnicka el toruna etnografia muzeo, Paul Hopkins - lingvisto kaj sia edzino Maria Hopkins - rankontistino. La urba ludo: "Multkultura Gdańsk" jesigis, ke en nia urbo Gdańsk renkontiĝis kaj renkontiĝas homoj el multaj landoj.

Same kiel dum antaŭaj jaroj ni partoprenis paradon de neregistritaj organizaĵoj en Sopoto. Sur la scenejo ni prezentis kaŝuban kanton en esperanto. La melodio akompanis nin dum la tuta evento.

La ekskurso al Pelplin mirigis nin per Cisterciana Foiro kaj koncerto de infana ensemblo "Cejanoj".

Tiuj estis kvar intensaj kaj bone pasigintaj tagoj!


PL:

Siódme spotkanie "Esperanto na plaży" jest już za nami. Około trzydziestu esperantystów z Polski, Europy a nawet z Kanady spotkało się, by dowiedzieć się czegoś o kulturze etnograficznych regionów w okolicach Gdańska - Kaszubach i Kociewiu. Dzięki prelekcjom, muzyce, jedzeniu, a także spotkaniom z Kaszubami i Kociewiakami "z krwii i kości" odkryliśmy te piękne regiony.

Podczas naszej imprezy odbyły się profesjonalne prelekcje: pani Ewy Gilewskiej z gdańskiego Muzeum Etnograficznego, pani Marii Pokrzywnickiej z toruńskiego Muzeum Etnograficznego, Paula Hopkinsa - lingwisty. Pani Maria Hopkins pięknie opowiedziała nam kaszubską legendę. Gra miejsca pod tytułem: "Gdańsk wielokulturowy" potwierdziła, że w naszym mieście spotykali się i nadal spotykają ludzie z wielu krajów i kultur.

Tak jak w poprzednich latach wzięliśmy udział w Paradzie organizacji pozarządowych w Sopocie. Na scenie zaprezentowaliśmy kaszubską piosenkę w języku esperanto.

Podczas wycieczki do Pelplina byliśmy zaskoczeni Jarmarkiem Cysterskim a także koncertem zespołu dziecięcego "Modraki".

To były cztery intensywne i dobrze spędzone dni!


Zobacz program imprezy