Esperanto sur la strando - 2016

"La lasta juĝo" de Hans Memling

Esperanto na plaży 2016: "Sąd ostateczny" Hansa Memlinga


EO:PL:


Programo de la evento: / Program imprezy:

La programo de la 4-a renkontiĝo 9-11.09.2016


GDANSKO – la 9.09.2016

10.00 - Inaŭguro en la Nacia Muzeo en Gdansko, str. Toruńska 1

Aventura historio de la mezepoka elstara belartaĵo - „La Lasta Juĝo” de Hans Memling - prelego – Jerzy Jurczyński

11.00 -Vizito de la Muzea Ekspozicio „APOKALIPSO CUM FIGURIS” de Albreht Durer

12.00 - La urbaludo ligita kun la aventura historio de „La Lasta Juĝo” – ni serĉos spurojn de XV-jarcenta kaperisto Paul Beneke

13.00- 14.00 Fino de la ludo - en la klostra ĝardeno, ĉe kafo.

18.00 – SOPOT en la Fotografia salonego en ALMA ( I-a etaĝo) – babilado diversteme.

Ĉefa temo – memore al Tomek Bedyński pri lia interpretado de la frazo “Esperanto kiel portilo de la kulturo” .


SOPOT – la 10.09.2016.

11.00 - Renkontiĝo ĉe la Klubejo –preparo por parado.

11.30 - Partopreno en la parado de la neregistaraj organizĵoj en Sopot

13.55 – 15 minuta leciono de Esperanto ĉe la podio de la moleo – M. Zięba-Szmaglińska

14.30 – lunĉo ĉe „Trójka“

16.00 - Tradicia tosto ĉe la Jubilea Kverko sur la Arbarherbejo de Esperantistoj

17.00 -Vespero ĉe la bivakfairo en la ĝardeno de Harry.


Dimanĉe laŭ deziro - turisma program kaj koncerto en la fama Arbara Operejo