2019 Fotografioj de Gosia Abraham

Gosia lastatempe fotografas mondon tra vitraj globoj, sed ne nur. Siaj verkoj gajnis kelkajn premiojn.

La renkontiĝo kun Gosia kaj ŝiaj fotografioj estis granda plezuro. Ankaŭ ni eklernis iomete pri problemoj de handikapuloj. Rakontis nin pri tio Jacek Spica, kiu estas kuratoro en Adapta Centro.

Gosia w ostatnim czasie często fotografuje świat poprzez szklane kule, ale nie tylko. Otrzymała za swoje prace kilka nagród.

Spotkanie z Gosią i jej fotografiami było dla nas wielką przyjemnością, ale również niejako otwarciem oczu na problemy osób z niepełnosprawnościami - o czym opowiedział nam opiekun z Ośrodka Adaptacyjnego - Jacek Spica.