2019 Mazuroj kaj mazura lingvo

La prezentaĵo kiun verkis Piotr Szatkowski - fakulo en la temo de Mazurio, Mazurioj kaj mazura lingvo.

Prezentacja opracowana przez Piotra Szatkowskiego - specjalistę od Mazur, Mazurów i języka mazurskiego.

Mazury-w-esperanto-1.pdf
Mazury-w-esperanto-2.pdf
Mazury-w-esperanto-3.pdf
Mazury-w-esperanto-4.pdf
Mazury-w-esperanto-5.pdf
Mazury-w-esperanto-6.pdf
Mazury-w-esperanto-8.pdf
Mazury-w-esperanto-7.pdf
Mazury-w-esperanto-9.pdf
Mazury-w-esperanto-10.pdf
Mazury-w-esperanto-11.pdf
Mazury-w-esperanto-12.pdf
Mazury-w-esperanto-13.pdf
Mazury-w-esperanto-14.pdf
Mazury-w-esperanto-15.pdf
Mazury-w-esperanto-16.pdf
Mazury-w-esperanto-17.pdf
Mazury-w-esperanto-18.pdf
Mazury-w-esperanto-19.pdf
Mazury-w-esperanto-20.pdf
Mazury-w-esperanto-21.pdf
Mazury-w-esperanto-22.pdf
Mazury-w-esperanto-23.pdf
Mazury-w-esperanto-24.pdf
Mazury-w-esperanto-25.pdf
Mazury-w-esperanto-26.pdf
Mazury-w-esperanto-27.pdf
Mazury-w-esperanto-28.pdf
Mazury-w-esperanto-29.pdf