Introductie van niet-lid

Introduceren van niet-lid door TCDHO-lid

Bij het introduceren van niet-leden worden de volgende regels gehanteerd:

  • Introductie kan uitsluitend geschieden door actieve leden van TCDHO
  • Introducees hebben tijdens de geintroduceerde periode dezelfde rechten als leden
  • Het introducerend (TCDHO) lid is verantwoordelijk voor het naleven van de introductie regeling

De kosten per dagdeel bedragen 5,00 Euro voor senioren en 1,50 Euro voor junioren. Het risico van het niet kunnen spelen, door welke omstandigheid ook, is geheel voor de introducee en zijn gastheer of -dame.


De verschuldigde kosten moeten contant worden voldaan in de kantine of worden overgemaakt op de rekening van TCDHO: NL86 RABO 0139590625 t.n.v. T.C.D.H.O., onder vermelding van de naam van het T.C.D.H.O. lid en datum.


Het bestuur.