Commissies

Wie doet wat bij TCDHO?

Toernooien en Competities. Wim Caron is het centrale aanspreekpunt voor het jaarlijkse Invitatie Toernooi, ookwel het Open Oosteind's en de Club Kampioenschappen. Walter van Dongen, de VCL, regelt de inschrijvingen bij de KNLTB voor de deelname aan de voor- en najaarscompetitie van de regio zuid van KNLTB.

Ledenadministratie. De ledenadmininstratie wordt beheerd door Jacqueline van Gelderen. Graag uw inschrijving maar ook eventuele mutaties (telefoonnumers, adres, etc) doorgeven aan Jacqueline via ledenadministratie@tcdho.com

Barhoofden en Barinkoop. De Barhoofden regelen de operationele gang van zaken in de kantine en de keuken. De barhoofden zijn Marijke Coremans, Lia Loonen, Nel den Ronden en Jeanne van Haperen. Zij hebben bij toerbeurt dienst als barhoofd. De barhoofden zien toe op de uitvoering van de bardiensten en op de fysieke en sociale hygiene. Daarnaast regelen Marijke en Jeanne de inkoop om de barvoorraden op peil te houden.

Recreatie. De recreatieve evenementen, waaronder het indoortoernooi, openingstoernooi, de interne mixed competitie alsmede de aankleding en verzorging van het invitatie toernooi wordt gecoordineerd door Marijke Coremans. Marijke put uit een grote kring van leden om haar met deze brede taak te ondersteunen

Onderhoud van het tennispark. Jack Loonen organiseert het onderhoud van het park. Het meeste werk is er aan het begin van het seizoen, als het gravel gefreesd en gewalst wordt en de belijning en de netten opnieuw worden aangebracht. Hiervoor doet Jack een beroep op een flink aantal leden zodat een en ander in een weekend kan worden afgerond.

Sponsoring. De inkomsten uit sponsoring gaan naar de algemene middelen waarmee de contributie op een laagdrempelig niveau kan blijven. Tegen een redelijke vergoeding kunnen commerciele partijen hun naam of logo op een winddoek of reclamebord in de kantine presenteren. Christ Oomen is het aanspreekpunt voor sponsoring.