Bestuur

Het bestuur van TCDHO bestaat sinds de ALV van 2018 uit 5 personen, te weten: Arnoud Akkermans, Sabine Bik, Piet van Ginneken, Wim Caron en Christ Oomen. Arnoud is voorzitter, Piet is penningmeester en Sabine is secretaris. Wim is vice-voorzitter en behartigt de technische zaken (TC) en Christ organiseert de sponsoren en de communicatie met de leden.

Communicatie met het bestuur van TCDHO gaat bij voorkeur via het algemene email adres van de club is: TCDHO.Oosteind@gmail.com.

Daarnaast omvat de vereniging een aantal commissies. Hoewel de individuele functies van de commissies nog zichtbaar zijn, treden de leden van deze commissies steeds meer gezamenlijk als activiteitencommissie op.

Tevens is er een ledenadministratie die de administratie van onze leden onderhoudt, ook bij de KNLTB en de contributie in rekening brengt in samenwerking met de penningmeester. De ledenadministratie kan worden bereikt via ledenadministratie@tcdho.com.