Tandlossning

Tandlossning – vad är det?

Tandlossning, eller paradontit, är en kronisk sjukdom som drabbar nästan varannan vuxen person i någon form. Förloppet är ofta smygande utan smärtsymtom och kan därför vara svår att upptäcka. Vid långt gången tandlossning kan tänderna kännas lösa och flytta på sig. I värsta kan man förlora dem helt.

Orsaken är en bakterieinfektion i vävnaden runt tanden. Vid tandlossning har den fått djup spridning och även angripit benet. Vad som kan utveckla sjukdomen är dålig munhygien, rökning samt ärftlig faktorer. Det forskas även om hur stress kan påverka.

Tandköttsinflammation

Tandköttsinflammation, eller gingvit, orsakas också av bakterier och är ännu vanligare än tandlossning. Det som händer är att bakterierna fastnar på tänderna och samlas vid tandköttskanten och leder till inflammation. Första symtom är svullet och rött tandkött och det kan blöda vid tandborstning.

Behandling

För att förebygga dessa sjukdomar är det viktigt med rengöring av tänderna, även mellan dem. Även att gå på regelbundna tandläkarbesök. Genom fickdjupsmätningar kan tandvården nämligen kontrollera hur tandfästet mår.

Vid sjukdom består behandling av optimerade munhygienrutiner och professionell tandrengöring. I allvarliga fall kan det krävas operation. Målet med behandlingen är att få bort fördjupade, blödande tandköttsfickor. Upptäcks sjukdomen i tid är utsikterna för detta goda. Eftersom tandlossning är en en kronisk sjukdomen kräver den dock regelbundna kontroller hos tandvården. För att kunna upptäcka och ingripa om sjukdomen blossar upp igen.

Kontakta oss

Vill du boka tid för en undersökning? Kontakta oss via servicecenter@aquadental.se eller ring på 020 20 20 80

KONTAKT

020 20 20 80

info@aquadental.se

UTDELNINGSADRESS

Stureplan 4a

114 35 Stockholm