Protetik

Vi ersätter dina förlorade tänder

Att sakna en eller flera tänder kan vara besvärande och påverka självkänslan. Likaså att ha skadade tänder. Det kan göra det svårt att tugga och känna smak av mat.

Med protetik menas att ersätta de skadade eller förlorade tänderna. Något som på Aqua Dental görs med de senaste metoderna och den mest moderna tekniken. Vi vet hur viktigt ett leende kan vara för livskvaliteten. Här följer kort information om våra metoder.

Kronor

Ett alternativ till att ersätta en skadad tand är med en krona. Kronan är en ny tand utformad av porslin eller både porslin och metall. Genom att den skadade tanden slipas ned kan sedan kronan fästas på den.

Broar

Om du helt saknar en eller flera tänder kan en bro vara bästa lösningen för dig. Bron tillverkas av samma material som kronan men behöver sedan fästas i de friska tänderna på sidan om gluggen. Därför behöver även de slippas ned för att användas som brostöd.

Tandproteser

Ytterligare ett alternativ är att skaffa proteser, som antingen kan ersätta hela käken eller enskilda tänder. De tillverkas i plast och är avtagbara. Beroende av behov fästs protesen antingen i gommen eller i tänderna.

Tandimplantat

Tandimplantat är ofta bästa sättet att ersätta en eller flera förlorade tänder. Genom att implantatet fästs i käkbenet beter det sig som mer som en riktig tand än andra alternativ gör.

Implantatet består av en titanskruv som fästs i ett borrat hål i käkbenet. Uppe på skruven fästs sedan en porslinskrona som knappt går att skilja från en vanlig tand i utseendet. Med rätt skötsel kan tandimplantat vara hela livet. På Aqua Dental arbetar några av Sveriges främsta tandläkare på området.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill du boka tid för en konsultation? Kontakta oss via servicecenter@aquadental.se eller ring på 020 20 20 80

KONTAKT

020 20 20 80

info@aquadental.se

UTDELNINGSADRESS

Stureplan 4a

114 35 Stockholm