Oro

Oro det drabbar alla och är inte alls något konstigt, det kan vara problem på jobb eller privat.

Vissa är mer känsliga och reagerar oftare på livets påfrestningar. Att vara orolig ibland är helt normalt och skall naturligtvis inte behandlas.

Det är när oron tar över och när oron begränsar oss i vår vardag som det kan vara en god ide att försöka dämpa oron.

Oro visar sig ofta som kroppsliga reaktioner som tex huvudvärk. nacksmärtor, smärtor i skudror och rygg, tarmbesvär och stickningar i bröstet.

Enligt wikipedia så är oro följande:

”Oro är ett sinnestillstånd besläktat med ångest och rädsla, oroskänslor kan bottna i olika orsaker.”