Syntes

Syntesprocessen sker överallt i oss eller omkring oss.

Celler går samman och bildar organ, organ går samman och bildar djur och människor, instrument bildar orkester och bokstäver bildar ord.

Enskilda delar går ihop för att bilda en ny enhet som kan överträffa alla våra förväntningar om vi enbart hade tittat på de små delarna.

Enligt psykosyntesen kan vi människor finna oss i obalans om våra inre delar inte är i syntes.

Vårt inre kan istället bestå av små delar som ej är samspelta och kan vara i direkta konflikter med varandra. Resultatet blir att vi kan finna oss i psykisk obalans. Om vi istället för att ha smådelar skulle sammanföra dessa enheter till större enheter har detta stor effekt på vår psykiska balans, välbefinnande och en djupare livsmening uppstår.

I arbetet med delpersonligheter finner vi först en delpersonlighet med sin strategi (tes) och arbetar vi vidare kan en delpersonlighet visa sig med motsatt strategi (antites).

När vi accepterar och sammanför dem kan vi uppnå syntes.

Syntes enligt wikipedia

Syntes (av grekiska: att sätta ihop) betyder att kombinera separata element eller substanser för att forma en sammanhängande helhet. Motsatsen är analys.

Ordet syntes kan i specifika sammanhang syfta på:

  • Ett resultat av tes och antites .
  • Att skapa en ny kemisk förening genom reaktion mellan andra föreningar
  • En terapiform