Coaching

Vid coachingsamtal lägger vi fokus vid här, nu och framtid.

Vi arbetar utifrån tydliga mål, tidsbestämda handlingsplaner och vi följer upp.

I coachingen får du möjlighet att upptäcka nya sidor av dig själv, se möjligheter och komma förbi hinder.

Vi arbetar kognitivt med tankeprocesser och beteendemönster och hur de kan förändras.

Coaching är ett effektivt sätt att utvecklas som människa och att ta nya steg mot det du vill och längtar efter. Coaching fokuser på att nå dina mål. Coaching har som syfte att frigöra människors potential och att ta fram det bästa hos dem.

De flesta människor har någon gång upplevt att vissa saker tenderar att upprepa sig. Den som vill skapa nya resultat i sitt liv behöver också göra förändringar hos sig själv i form av nya tankar och nya handlingar!

Du bestämmer vad du bli coachad i och hur de önskade resultaten ser ut.

Coaching kan handla om att ta reda på vilka mål man verkligen vill ha,om att utveckla sin karriär eller ledarskap, förbättra relationer,toppa sin hälsa, skapa balans mellan de olika delarna av livet eller bara komma till skott och kontinuerligt skapa önskade resultat.

Coachen agerar som ett effektivt bollplank som hjälper till att hitta konstruktiva lösningar, utmanar och som följer upp så att man fortsätter ta steg i den riktning man vill gå.

Med coaching kan Du förverkliga det du önskar genom att sätta mål och steg för steg uppnå dem. Du lär dig hantera omgivningens krav och förväntningar och skapa balans mellan privatliv och karriär

Första steget till önskade förändringar är just att ta det första steget! Är du redo?