Psykosyntes

”Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.”

Roberto Assagioli lll

Roberto Assagioli, grundare av psykosyntesen, föddes i Venedig 1888, han blev tidigt lärjunge till Freud. Roberto Assagioli blev dock snabbt kritisk till Freuds psykoanalys som han ansåg inte tog hänsyn till helheten i människan.

Roberto Assagioli skapade därför en öppen psykologi i början av 1900 talet, Psykosyntesen, som skulle omfatta hela människan och inte skulle delas upp i delar själ, psyke och kropp.

Assagioli syfte med psykosyntesen var att hjälpa människan att nå ett självförvekligande stadie genom att få sina kraftmotpoler i balans.

Vi har allt vad vi behöver, vår uppgift är att sätta ihop det och använda det på rätt sätt.

Assagioli använder både västerländskt och österländskt tänkande i samma modell, en modell som ser det friska i människan. Psykosyntesen är en praktisk psykologi där man kan ta hjälp av många hjälpmedel några exempel vägledda meditationer, musik, bild- och gestaltterapi.

Assagioli presenterade psykosyntesen som en öppen formbar psykologi som välkomnar utveckling och där individen uppmuntras att söka sin sanning och utveckla egna verktyg och dela dem.