Přístupnost webových stránek

Webové stránky a webové aplikace dnes tvoří velký zdroj informací pro každého. Proto je nutno se i pro weby a internetové aplikace přístupností zabývat.

Přístupné webové stránky jsou takové, které reprezentují informace i funkce tak, aby s nimi mohli plnohodnotně pracovat i uživatelé se zdravotním postižením, a to s pomocí jim dobře známých a jimi standardně použitelných technologií.

V životě se setkáváme s mnoha druhy webových stránek a aplikací:

 • Webové stránky (cokoliv od webu vašeho města až po databázi receptů)
 • Sociální sítě (Facebook a Twitter jsou dvě nejpoužívanější, ale existují jich desítky)
 • Komunikační prostředky (Gmail, webová pošta, Skype přes web, či různé chaty a komunikátory fungující jako webová služba)
 • Správci fotografií a fotogalerie (buď pro vaše vlastní fotky, nebo různé galerie jiných uživatelů - dnes je obrázek prostě oblíbený)
 • Zpravodajství, noviny, časopisy, ... (každý den se díváme do nějakých novin, pokročilejší využívají přes všechny svoje zdroje třeba RSS čtečky)
 • Multimediální služby (od internetových televizí typu iVysílání, přes filmové a seriálové portály jako je Netflix, až samozřejmě po YouTube, ale i Spotify, Hudba Google, či některou z dalších hudebních služeb, samozřejmě i audioknihy)
 • Čtení všeho druhu (elektronické knihy a jejich portály)
 • Různé služby (na internetu najdete službu či aplikaci snad na cokoliv, od měření aktivity, až po svatební deník)
 • Obchody (koupit přes internet můžete dnes již potraviny, vrtulník, oblečení, nebo třeba počítač či mobil, na němž čtete tento web)
 • Pracovní weby (většina z nás dnes při své práci využije nejeden web či aplikaci, samozřejmě i v práci samotné)
 • Státní a veřejné služby (služby a weby veřejné správy)

Jak vidíte, je toho opravdu hodně. Uživatelé se zdravotním postižením mají plné právo tohle vše využívat jako ti ostatní - naopak jim moderní technologie a služby pomáhají daleko víc. Proto je nezbytné se tomu věnovat.

Jak na to?

Obecný rámec

Základní principy přístupnosti jsou čtyři a stanovuje je mezinárodní norma WCAG 2.0

 1. princip: Vnímatelnost – Informace a součásti uživatelských rozhraní musí být prezentovány tak, aby je uživatelé byli schopni vnímat
 2. princip: Ovladatelnost – Všechny součásti uživatelského rozhraní a všechny navigační prvky musí být ovladatelné
 3. princip: Srozumitelnost – Informace a ovládání uživatelského rozhraní musí být srozumitelné
 4. princip: Robustnost – Obsah musí být dostatečně robustní, aby mohl být spolehlivě interpretován širokou škálou přístupových zařízení včetně asistivních technologií

Webové stránky se vesměs vytvářejí dvěma způsoby:

  • Použití redakčního systému či frameworku (zde stačí pořídit přístupný systém, mít přístupné šablony a dodržovat základní pravidla při editaci obsahu)
  • Tvorbou či programováním samostatných webových stránek či aplikací (zde je pak přístupnost plně na autorovi)

Pro praktický přístup se podívejte na dokumenty související s normou WCAG 2.0.

Rámec pro úřady a orgány veřejné moci

Úřady v České republice mají povinnost stanovenou v § 5, odst. 2, písm. f), zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy: "postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením". Konkrétní pravidla přístupnosti pak stanovuje vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti kde jsou uvedena konkrétní pravidla přístupnosti.

Dále existují i další povinnosti přístupnosti, a to kupříkladu v článku 15, Nařízení EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (nařízení eIDAS) apod.

Koncem roku 2016 byla ovšem schválena nová evropská Směrnice WMAA, která podstatně tyto povinnosti rozšiřuje a již bude nutno implementovat nejpozději do září 2017 do právního řádu ČR.

Obecně lze konstatovat, že pokud úřady dodržují principy, pravidla a techniky dle WCAG 2.0, tak vyhovují dnešním i budoucím požadavkům.

Normy a návody

Klíčové pro přístupnost webových stránek a aplikací na webu jsou zejména tři normy:

 • WCAG 2.0 - Mezinárodní norma Web content accessibility guidelines je naprostým základem (odkaz vede na informační stránku na tomto webu)
 • Norma WAI-ARIA - Mezinárodní norma a rámec pro webové interaktivní aplikace (odkaz vede na anglickou stránku rámce ARIA)

Nástroje