WAI-ARIA

Mezinárodní standard Accessible rich internet application suite (WAI-ARIA)

Na internetu nejsou jen statické či dynamické webové stránky, ale i interaktivní webové aplikace. Organizace Web accessibility initiative (WAI), které jsme členy ve spolupráci s organizací W3C vytvořila normu/standard pro přístupnost těchto moderních interaktivních webových aplikací.

WAI-ARIA je standardem pro přístupné internetové aplikace, přičemž je obecně použitelný jak na aplikace a stránky vytvořené v technologii HTML, tak JavaScript, AJAX, Java apod.

Odkazy související se standardem

Všechny níže uvedené zdroje jsou v anglickém jazyce a pocházejí z oficiálního webu WAI:

  • ARIA overview - Základní přehled o ARIA a k čemu slouží, slouží také jako rozcestník pro další odkazy a zdroje
  • Dokumenty standardu ARIA v1.1. - Stránka s přehledem dokumentace aktuální verze standardu ARIA