Principy MAAP

Mobile applications accessibility principles (MAAP)

Za zatím jediný ucelený rámec pro stanovení základních principů pro přístupnost mobilních aplikací a jejich obsahu lze považovat právě sadu principů MAAP. Tyto principy stanoví nejen principy pro samotnou přístupnost mobilních aplikací, ale i určují pro jaké oblasti je nutno přístupnost řešit.

Jedná se o stanovení základních principů s tím, že jejich technická realizace je závislá na konkrétní mobilní platformě.

Aktualizováno 28. března 2017 v 19:33