WCAG 2.0

Mezinárodní norma Web content accessibility guidelines (WCAG 2.0)

Mezinárodní norma Web content accessibility guidelines 2.0 je mezinárodní normou (ISO-40500) určující mezinárodní standard pro přístupnost webového obsahu, svými možnostmi ale daleko webový obsah přesahuje a je ji tak možno považovat za normu pro přístupnost prakticky jakéhokoliv obsahu.

Základní principy a pravidla dle WCAG

Celá norma i požadavky na přístupnost jsou rozděleny do čtyř principů a dvanácti pravidel:

Princip 1: Vnímatelnost – Informace a součásti uživatelských rozhraní musí být prezentovány tak, aby je uživatelé byli schopni vnímat

Obsah webu je vnímatelný všemi smysly – zrakem, sluchem a/nebo hmatem.

Pravidlo 1.1 Textové alternativy: Každý netextový obsah má definovánu textovou alternativu.

Pravidlo 1.2 Multimediální prvky závisející na čase: Multimediální prvky závisející na čase opatřete alternativami.

Pravidlo 1.3 Přizpůsobitelné: Vytvořte obsah, který lze prezentovat více způsoby (např. zjednodušený vzhled), aniž by přitom došlo ke ztrátě informací či narušení struktury.

Pravidlo 1.4 Rozlišitelné: Usnadněte uživatelům slyšet a vidět obsah včetně odlišení popředí od pozadí.

Princip 2: Ovladatelnost – Všechny součásti uživatelského rozhraní a všechny navigační prvky musí být ovladatelné

Formulářová rozhraní, ovládací prvky a navigace jsou ovladatelné.

Pravidlo 2.1 Přístupnost z klávesnice: Zajistěte, aby všechny funkce byly dostupné z klávesnice.

Pravidlo 2.2 Dostatek času: Poskytněte uživateli dostatek času k přečtení obsahu a práci s ním.

Pravidlo 2.3 Záchvaty: Vynechte z prezentace takové prvky, u nichž je známo, že mohou vyvolat záchvat.

Pravidlo 2.4 Snadná navigace: Usnadněte uživatelům navigaci, hledání konkrétního obsahu a určování aktuální pozice.

Princip 3: Srozumitelnost – Informace a ovládání uživatelského rozhraní musí být srozumitelné

Informace a ovládání uživatelského rozhraní musí být srozumitelné.

Pravidlo 3.1 Čitelné: Ujistěte se, že textový obsah je čitelný a srozumitelný.

Pravidlo 3.2 Intuitivní: Ujistěte se, že vzhled a ovládání vašich stránek je intuitivní.

Pravidlo 3.3 Pomoc při zadávání: Pomozte uživatelům vyvarovat se chyb nebo chyby opravit.

Princip 4: Robustnost – Obsah musí být dostatečně robustní, aby mohl být spolehlivě interpretován širokou škálou přístupových zařízení včetně asistivních technologií

Obsah musí být dostatečně robustní, aby mohl být spolehlivě interpretován širokou škálou přístupových zařízení včetně asistivních technologií.

Pravidlo 4.1 Kompatibilní: Snažte se o maximální kompatibilitu se současnými i budoucími přístupovými zařízeními včetně asistivních technologií.

Použití v praxi

V praxi přináší norma WCAG 2.0 zejména sadu principů a opatření, jejichž naplněním se stane obsah přístupný. Jedná se tedy o soubor technických opatření, která je vhodné naplňovat, aby byla zajištěna přístupnost určitého webového obsahu.

Principy přístupnosti je pochopitelně vhodné a nutné vnímat již při samotné tvorbě webu, tedy ve dvou základních situacích:

  1. při výběru redakčního systému či technologie, s jejíž pomocí bude web spravován a provozován
  2. při tvorbě HTML stránek webu

Pro odborníky vytvářející redakční systémy je vhodné, aby si prostudovali celý koncept norma WCAG. Pro administrátory webů a správce obsahu v mnoha případech postačí, aby si prohlédli kontrolní seznam požadavků WCAG, který je spolu s dokumentem WCAG overview přeložen i do češtiny.

Související zdroje a dokumenty

Dokumenty v anglickém jazyce

Dokumenty v českém jazyce

Pro základní použití plně postačují dva níže uvedené dokumenty, jež byly přeloženy do češtiny: