Evropa

Přístupnost informací v evropském kontextu

Evropská unie začala vnímat požadavky přístupnosti de facto díky České republice a Irsku, kteří byli v prosazování nejaktivnější, v těsném závěsu za nimi je tradičně Slovensko, které jde s přístupností mnohdy do hlubších podrobností.

Klíčové aktivity