Přístupnost mobilních aplikací

Přístupnost mobilních aplikací

Je důležité řešit také přístupnost mobilních aplikací. Jedním, ale ne jediným, důvodem je potřeba zajistit to, aby mobilní aplikace mohli využívat i uživatelé se zdravotním postižením a se specifickými potřebami. Na rozdíl od webových stránek jsou platformy pro mobilní aplikace více roztříštěné, a tedy i řešení přístupnosti může být složitější.

Rozšířené mobilní platformy

Nejrozšířenějšími platformami pro mobilní zařízení a aplikace jsou:

 • Android (gestorem je Google) je otevřenou platformu, jež je nyní dle statistik nejvíce rozšířena u mobilních telefonů a tabletů
 • iOS (vlastníkem společnost Apple) je uzavřená a vysoce proprietární mobilní platforma pro zařízení Apple
 • Windows 10 mobile (vlastníkem je Microsoft) je polootevřenou platformou založenou na systému Windows 10 pro mobilní telefony
 • Webové aplikace jsou v řadě případů také brány za aplikace schopné fungovat v mobilních zařízení


Jak na přístupnost mobilních aplikací?

Existuje několik naprostých základů, které jsou platné pro všechny platformy (pochopitelně u každé platformy se technicky řeší jinak), a ty by měli vývojáři aplikací respektovat:

 • Veškeré prvky aplikace musejí být popsány dle jejich významu, kromě ryze designových prvků
 • Ovládací prvky aplikace musejí mít vždy jasnou svoji funkci
 • Aplikace musí být ovladatelná standardními metodami
 • Aplikace musí být plně funkční i s asistivními technologiemi a odečítači obrazovky
 • Informace a objekty v aplikaci musejí být vždy dobře čitelné a designované s ohledem na přístupnost a univerzalitu
 • Aplikace musejí být ovladatelné klávesnicí či obdobnými hardwarovými prostředky
 • Aplikace se musí chovat předvídatelně
 • Aplikace nesmí měnit sdělované informace a obsah bez vědomí uživatele
 • U funkcí aplikace, jež nelze udělat přístupnými, to musí být uživateli sděleno
 • Reklamní obsah aplikace nesmí omezovat přístupnost aplikace
 • Musí být dostupná informace o vývojáři aplikace a možnost jej kontaktovat

Na rozdíl od přístupnosti webového obsahu dosud neexistují mezinárodní normy pro přístupnost aplikací. Důvodem je to, že každá z mobilních platforem má trochu odlišný princip vývoje a řešení výše uvedených principů. Ale u všech třech hlavních mobilních platforem existují metodiky pro vývojáře. Mimochodem pro Android a iOS je dodržení těchto metodik povinností vývojářů.

Existuje standard základních principů Mobile applications accessibility principles (MAAP) který shrnuje základní princopy pro přístupnost aplikací nezávisle na platformě, ale udává i oblasti kde přístupnost řešit.

Níže jsou odkazy na zdroje pro vývojáře pro jednotlivé platformy, v angličtině:

Pro vývojáře aplikací pro Android

Pro vývojáře aplikací pro IOS

Pro vývojáře aplikací pro Windows 10

Databáze přístupných aplikací

Existuje unikátní projekt české databáze přístupných mobilních aplikací pro různé platformy. Zde uvedené aplikace jsou vždy podrobně testovány a na webu jsou i zajímavosti k přístupnosti aplikací a podrobnější tématické recenze.


Aktualizováno 2. května 2017 v 12:58