O přístupnosti

O čem je přístupnost?

Přístupnost (v anglickém originále "accessibility" se zkratkou "a11y") je hlavně o tom, abychom měli všichni stejný přístup k informacím a mohli používat stejné prostředky a služby.

Představte si třeba nevidomého, jak se pokouší přečíst si plně grafické webové stránky, nebo původně textový dokument, který ovšem někdo naskenoval a poslal mu ho datovou schránkou. Nebo naopak neslyšícího, jak se snaží zjistit, co je na videu na webu? Či někoho s motorickými problémy a třesem rukou, jak se snaží na svém dotykovém telefonu klikat na titěrná tlačítka ve špatně napsané mobilní aplikaci.

O tom všem je přístupnost. Aby webové stránky, elektronické služby, obchody, informační zdroje, aplikace, dokumenty, mapy a třeba i multimediální díla mohly konzumovat a maximálně používat i osoby se specifickými potřebami, zejména zdravotně postižení.

Je třeba se tedy naučit principy a techniky, aby to bylo možné. Aby zdroje, informace a aplikace prostě byly i pro tyto lidi přístupné.

Proč přístupnost řešit?

Je hned několik důvodů, proč se zejména na internetu přístupností zabývat:

  1. Co je přístupné, to může používat i osoba se zdravotním postižením (což se dotkne 10 až 30 procent populace, mimochodem přes 70 procent uživatelů s těžkým zdravotním postižením aktivně využívá elektronické služby a chce je využívat více)
  2. Co je přístupné se skvěle hledá, indexuje a je zvýhodněno i ve vyhledávačích
  3. Co je přístupné je snadno zpracovatelné různými metodami (od prohlížečů až ke zpracovávání strukturovaných dat)
  4. Co je přístupné má čistší kód a čistší technologie
  5. Co je přístupné je více standardní a máte jistotu, že to bude lépe fungovat více uživatelům

Je to povinné či dobrovolné?

Na tuhle otázku je překvapivě složitá odpověď, ale dá se shrnout do "vlastně je to povinnost".

  • U webových stránek a informací veřejných institucí a subjektů veřejného sektoru je to povinnost již delší dobu, nyní se povinnosti v této oblasti navíc rozšíří.
  • U služeb a zdrojů soukromoprávních poskytovatelů je přístupnost sice nepovinná, ovšem její neřešení může způsobovat faktickou (a protiprávní) diskriminaci

Jednotlivé oblasti

Není přístupnost jako přístupnost, obecně se to dá rozlišit do těchto oblastí:

  • Přístupnost webových stránek a webových aplikací
  • Přístupnost digitálních dokumentů
  • Přístupnost mobilních aplikací