EN přístupnosti ICT technologií

Evropská norma o požadavcích na výrobky a služby ICT v Evropě

V rámci tvorby původní Směrnice EU o přístupnosti byla vypracována první harmonizační norma EU stanovující technické požadavky na přístupnost technologií a služeb v ICT.

Jedná se o Evropskou normu EN 301 549 V1.1.2 „Požadavky na přístupnost pro zadávání veřejných zakázek na výrobky a služby IKT v Evropě“.

Jak sám název normy napovídá, je aplikovatelná zejména na zadání požadavků pro zadávání veřejných zakázek na dodávky výrobků a služeb informačních technologií, a tedy je velice široce použitelná. Česká republika pochopitelně přejímá tuto normu v plném rozsahu.

Použití normy

Normu lze využít zejména (ale nejen) pro tyto případy:

  • Zadávání veřejné zakázky na technologii či službu související s informačními a komunikačními technologiemi (do jisté míry povinné)
  • Jako soubor technických požadavků na technologii pro webové stránky a aplikace na webu provozované subjekty veřejného sektoru (do jisté míry povinné)
  • Soubor požadavků na přístupnost webového obsahu (dobrovolné)

Plné znění normy

Norma je publikována v anglickém jazyce a její originální znění je na webu ETSI:

Do českého jazyka nebyla tato evropská norma dosud přeložena.