Směrnice WMAA

Směrnice EU o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru

Po několikaletém vyjednávání byla v rámci Evropské unie schválena Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru

Cíle směrnice

Základními cíli směrnice jsou:

 • Harmonizace v oblasti přístupnosti webových/internetových stránek a jejich obsahu u subjektů veřejného sektoru
 • Harmonizace požadavků na nástroje pro tvorbu webových/internetových stránek a jejich obsahu
 • Harmonizace požadavků na přístupnost mobilních aplikací
 • Zajištění jednotného monitorování stavu přístupnosti webů a aplikací subjektů veřejného sektoru
 • Reakce na spory s uživateli
 • Osvětová a konzultační činnost

Důležité lhůty

Směrnice stanoví povinné lhůty pro naplnění jejich požadavků. Lhůty jsou následující:

 • 12/2016: Vyhlášení směrnice (a začátek běhu lhůt)
 • 21 měsíců / do září 2018: Povinnost implementovat směrnici do právního řádu členského státu
 • 33 měsíců / od září 2019: Aplikace povinností na nové webové/internetové stránky
 • 45 měsíců / od září 2020: Aplikace povinností na všechny webové/internetové stránky
 • 56 měsíců / od června 2021: Aplikace povinností na mobilní aplikace
 • 62 měsíců / 12/2021: Zavedení povinnosti monitoringu stavu přístupnosti a vykazování do EU

Transpozice do právního řádu ČR

V únoru 2017 bylo rozhodnuto o přípravě nového zákona.

Transpozici se věnuje pracovní tým na ministerstvu vnitra pod vedením Michala Rady.

Aktualizováno 4. května 2017 v 09:30