MV PSPI

Pracovní skupina MV pro přístupnost informací

V roce 2011 vznikla na Ministerstvu vnitra pracovní skupina pro přístupnost informací. Tato neformální pracovní skupina sdružuje odborníky z MV a dalších klíčových organizací a systematicky se oblasti přístupnosti informací věnuje, diskutuje aktuální témata a její členové se podílejí na přípravě a projednávání jednotlivých věcí.

Složení PSPI

Pracovní skupina funguje aktuálně v tomto složení:

 • Michal Rada (Ministerstvo vnitra ČR), vedoucí PSPI
 • Zdeněk Bajtl (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých)
 • Markéta Bittnerová (Ministerstvo vnitra ČR)
 • Renata Brožková (Ministerstvo vnitra ČR)
 • Karel Břinda (České vysoké učení technické)
 • Jaroslav Čajka (nezávislý expert)
 • Jan Frk (Software602 a.s.)
 • Jiří Hasman (Centrum rozvoje a integrity)
 • Radek Horáček (Ministerstvo vnitra ČR)
 • Marie Horáková (Agentura pro neslyšící APPN)
 • Dagmar Hornychová (KMR)
 • Edita Hudíková (Ministerstvo vnitra ČR)
 • Kamila Kolmanová (Úřad vlády)
 • Martin Kraus (Ministerstvo vnitra ČR)
 • Miroslav Kunt (Národní archív ČR)
 • Camille Latimier (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.)
 • Martin Nespěšný (Webhouse)
 • Petra Nováková (Úřad vlády)
 • Svatoslav Ondra (Středisko Teiresias, Masarykova univerzita Brno)
 • Tomáš Pavlán (Mathilda, o.s.)
 • Radek Pavlíček (Masarykova univerzita v Brně)
 • Petr Peňáz (Středisko Teiresias, Masarykova univerzita Brno)
 • Marek Salaba (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých)
 • Luděk Schneider (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)
 • Jelizaveta Stelibská (Ministerstvo vnitra ČR)
 • Petr Svoboda (Ministerstvo vnitra)
 • Marie Štrauchová (Ministerstvo vnitra ČR)
 • Jiří Úlovec (Ministerstvo vnitra ČR)
 • Kateřina Vrbová (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)
 • Milan Vybíral (nezávislý expert)

Aktualizováno 2. března 2017 v 10:29