Přístupnost mobilních operátorů

I přístupnost webů a aplikací pro klientské služby mobilních operátorů je důležitá

Popis a cíle aktivity

Zákazníky operátorů jsou i osoby se specifickými potřebami a mezi nimi osoby s nějakým zdravotním handicapem. Aby i tito zákazníci mohli využívat služby plnohodnotným způsobem, je nutné jim zajistit, aby měli přístup k těm samým informacím jako ostatní zákazníci. Je tedy vhodné zaměřit se na problematiku přístupnosti webových stránek, webových aplikací a mobilních aplikací, které umožňují komukoliv se seznámit s nabídkou operátora, ale především s aplikacemi klientských samoobsluh, v nichž má zákazník přístup ke svým údajům o účtu a službách, o vyúčtování, nastavení služeb apod.

Chtěli bychom operátorům v této věci pomoci a pomáhat tak odstraňovat bariéry v rovnoprávném využívání služeb operátorů i těmito zákazníky. Pro operátory se přitom jedná de facto o povinnost, protože nesmí diskriminovat osoby se zdravotním postižením, nepřístupnost klientské aplikace znamená pak neschopnost samostatně a efektivně spravovat svoje služby, a tím dochází k diskriminaci. Operátoři na tom z celkového pohledu nejsou zase tak špatně, očekáváme tedy aktivní a pozitivní přístup.

Je nutno řešit:

 • přístupnost webových stránek operátorů, a to zejména u nabídek služeb a cen a podmínek
 • přístupnost klientských samoobsluh (jak ve formě webových portálů, tak i mobilních aplikací)
 • přístupnost nastavování, objednávání a úpravy služeb
 • přístupnost vyúčtování, faktur a dokumentů určených pro klienty
 • srozumitelnost veškerých obchodních dokumentů, smluv, ujednání a formulářů

Na této aktivitě spolupracujeme s Českým telekomunikačním úřadem a tuto oblast si na ČTÚ vzal pod svá křídla přímo předseda rady ČTÚ Jaromír Novák

Průběh aktivity

 1. Aktivita vznikla z iniciativy samotných uživatelů se zrakovým postižením, kteří si na elektronických konferencích začali stěžovat na některé webové stránky a klientské samoobsluhy některých mobilních operátorů. Ke vzniku aktivity přispěl i problém u Vodafone, který sice rozjel akci roku internetu zdarma pro zdravotně postižené, ale pro registraci připravil technicky zcela nepřístupné řešení.
 2. V průběhu ledna se i díky intervencím podařilo u Vodafone připravit náhradní, byť organizačně složitější alternativní řešení registrace zejména pro uživatele odečítačů obrazovky.
 3. Bylo zahájeno odborné jednání s předsedou rady ČTÚ a dohodli jsme se na tom, že chceme operátorům v naplňování jejich povinnosti nediskriminovat aktivně pomoci. Jako první krok bude uspořádán odborný workshop s operátory na téma přístupnosti.
 4. ČTÚ svolal odborný workshop s mobilními operátory na 20.3.2017 (více pozvánka na webu ČTÚ), na kterém budou seznámeni s problematikou a potřebou přístupnosti a dostanou základní znalosti o problémech a jejich řešeních.
 5. Dne 20.3.2017 se uskutečnil avizovaný workshop - k dispozici jsou Prezentace 1. části - Úvod a teorie (Michal Rada) v PPTX a Prezentace 2. části - Prakticky (Radek Pavlíček) v PPTX. Workshopu se účastnili operátoři, ale i zástupci organizací zdravotně postižených. V diskusi po prezentacích se probíraly možnosti korporátního uchopení problematiky přístupnosti tak komplexně, jak si to zaslouží.
 6. Poznatky z workshopu se vyhodnocují a v aktivitě se bude dále pokračovat.

Aktualizováno 21. března 2017 v 15:17