Přístupnost bankovnictví

Rozvoj přístupnosti elektronických forem bankovnictví

V bankách máme NAŠE peníze a každý z nás MUSÍ mít plné právo využít všech služeb banky na rovnoprávném základě. Banky nám poskytují službu, ne naopak. To platí i u zdravotně postižených, kterým banky musí zajistit plnou přístupnost všech svých služeb všemi formami jež nabízí ostatním klientům.

Problematika přístupnosti v bankovnictví se vzrahuje zejména na webové stránky bank, na jejich webové klientské aplikace pro bankovní a platební služby a i na mobilní aplikace bank pro jejich klienty.

Navázali jsme proto spolupráci s Českou bankovní asociací.

Průběh aktivity

  1. V roce 2015 navázána spolupráce s ČBA
  2. Proběhlo sbírání informací a zkušeností k elektronickému bankovnictví od klientů se zdravotním postižením, abychom zjistili reálný stav věcí
  3. V roce 2016 byl uspořádán workshop pod záštitou ČBA s bankami, kde jim byly poskytnuty informace o potřebě a požadavcích přístupnosti a proč je nutno to řešit.
  4. S jednotlivými bankami se pracuje na úpravách jejich řešení dle požadavků přístupnosti...

Aktualizováno 12. března 2017 v 10:31